Första beställning

Beställer du första gången? Så här går det till:

 

Beställning

 1. Välj det bolag du vill beställa utifrån räkenskapsår och aktiekapital. Från att beställningen påbörjats till att den slutförs har du en timme på dig.
 2. Logga in med byråns kod och din mailadress – här fyller du även i adressuppgifter. Dina inloggningsuppgifter kan sparas till kommande beställningar.
  Om du inte har tillgång till koden så skicka ett sms till Anders Larsson på 070-211 76 74 eller Fredrik Lovén på 070-385 10 90 med ditt namn och vilken byrå du arbetar på.    
 3. Fyll i formuläret med uppgifter, såsom köpare, bankfullmaktstagare, fakturauppgifter etc. Vill du att vi ska upprätta ändringshandlingar, så klickar du i krysset och fyller i formuläret som vi bifogar med bekräftelsemailet.
 4. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på ”skicka in”.
 5. Om du vill beställa ytterligare ett lagerbolag med samma uppgifter klickar du på "Gör en ny" och väljer ett bolag. Du kommer då till formulärets botten, klicka återigen på "Skicka in". Uppgifterna för beställningarna ligger sparade tills du stänger ner webbläsaren eller loggar ut. Vill du ändra uppgifterna i beställningen, kan du enkelt scrolla upp i formuläret och göra nya val eller justeringar för det nya bolaget.

 

Hittar du inte det bolag du vill ha?

I online-tjänsten fyller vi på med de vanligast förekommande bolagen. Vi har även mer speciella bolag i vårt lager som vi inte lagt ut online. Om du vill ha ett sådant bolag på kvällstid kan du ringa Anders Larsson, 070-211 76 74, Fredrik Lovén, 070-385 10 90, eller Totte Dahlin, 070-319 81 53.

Dagtid når du oss på 060-16 81 70 eller e-post: info@bolagsratt.se

 

Efter beställning

Du får ett mail för varje beställt bolag innehållande följebrev, registreringsbevis, ett exemplar av aktieöverlåtelseavtalet, en bankfullmakt, likvidintyg samt en fullmakt för anmälan av verklig huvudman. Bankfullmakten använder du för att öppna ett konto i bolagets namn och sätta in ett belopp motsvarande aktiekapitalet, om det inte är ett Direktbolag eller Kontantbolag du köpt.

Om du beställer ett Direktbolag betalar er klient ett belopp motsvarande aktiekapitalet direkt till Bolagsrätts konto, enligt anvisning i överlåtelseavtalet §4.

Om du beställer ett Kontantbolag finns betalningsuppgifter i överlåtelseavtalet §3.

Ska vi upprätta ändringshandlingar bifogas även ett beställningsformulär, ange Goldcup-namnet i den översta rutan. Vi upprättar ändringsanmälan, protokoll från extra bolagsstämma, styrelseprotokoll och bolagsordning för 900 kr. Om ni även önskar emissionshandlingar tillkommer 2.000 kr. Samtliga handlingar går att få med svensk/engelsk text utan extra kostnad. Uppmärksamma att om du vill ha ändringshandlingarna med svensk/engelsk text behöver vi även bolagets verksamhet på engelska.

 

Vid Direktbolag och Kontantbolag sänder vi generalfullmakten att hålla i förvaring och användas efter vårt godkännande.

 

 Slutförande av köp

Maila en inscannad kopia på ett undertecknat överlåtelseavtal, samt likvidintyg från banken till info@bolagsratt.se. Vi kommer därefter att maila en kopia på generalfullmakten till er. Denna skickas via post tillsammans med övriga bolagshandlingar såsom aktiebok, avräkningsnota, bokföring etc.

Vid Direktbolag mailar ni en kopia på ett undertecknat överlåtelseavtal till info@bolagsratt.se, och får klartecken att börja använda den tidigare översända generalfullmakten så snart vi ser aktiekapitalet på vårt konto.

Vid Kontantbolag mailar ni en kopia på ett undertecknat överlåtelseavtal till info@bolagsratt.se.

Skicka anmälan i original, kopia på undertecknat stämmoprotokoll samt bolagsordningen till oss. Om någon av de nya företrädarna är utländska behövs även bestyrkt kopia av ID-handing. Bestyrkningens signatur ska vara i original och måste innehålla bestyrkarens namnförtydligande och telefonnummer. Kopior av pass ska innehålla passbildssidan samt motsidan (d.v.s helt uppslag).

Vi kommer att starta upp ett ärende hos Bolagsverket avseende byte av firma, styrelse, bolagsordning etc, samt övervakar och hanterar detta som ombud.

När ärendet registrerats översänder vi registreringsbeviset till er.

 

Avbryta köp

Du kan avbryta köpet av lagerbolaget genom att sända avtalen åter, samt intyga att bankfullmakten inte har använts, och att inget konto öppnats för bolaget.

Vi kommer då att skicka en faktura på 900 kr.

 

 

Detta ingår när du köper ett lagerbolag från oss:

 • Förhandsgranskning av företagsnamn (firmaförslag).
 • Samtliga handlingar rörande lagerbolagsköpet; aktieöverlåtelseavtal, bankfullmakt och generalfullmakt som ger er tillgång till bolaget när köpet har genomförts.
 • Granskning av samtliga handlingar som lämnas in till Bolagsverket där vi direkt återkopplar om det finns eventuella registreringshinder.
 • Vi agerar ombud under hela registreringsprocessen vid Bolagsverket avseende de anmälda ändringarna.
 • Övriga bolagshandlingar; stiftelseurkund, fysisk aktiebok, protokoll från det konstituerande styrelsemötet, registreringsbevis, verifikat, bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner och avräkningsnota för aktieöverlåtelsen.
 • Vi erbjuder även uppdaterad aktiebok i word-format. För 900 kr upprättar vi ändringshandlingar (anmälan, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll och bolagsordning). Om ni även önskar emissionshandlingar tillkommer 2.000 kr. För ytterligare 900 kr hjälper vi er att registrera bolagets nya uppgifter avseende verklig huvudman hos Bolagsverket.